Matematikbetyget viktigt för studieframgång

Godkänt betyg i svenska, engelska och matematik är i dag inget krav för tillträde till högskolan. Men studenterna utan godkänt i svenska B eller engelska A är få och lyckas sämre med studierna än andra enligt en ny rapport från Högskoleverket.  Även de som saknar godkänt i matematik A har studerats. Resultatet visar att också matematikbetyget har en tydlig inverkan på studieframgången.

Läs mer ...

Läs Högskoleverkets rapport, (pdf) ...

Länk till Tillträdesutredningen ...