Besöksavgifter

 

Besök i NCM:s Läromedelsutställning och matematikverkstad kan delas in i olika kategorier:

Informationsbesök
Lärargrupper om högst 12 personer får under 2 timmar information och en orientering om läromedelsutställningen, matematikverkstaden, NCM och Nämnaren utifrån de önskemål gruppen har.

Avgiften för ett informationsbesök är 1400 kr och då ingår GU:s avgifter (36 %) och kaffe, exkl moms.

Återbesök
Många grupper som varit på ett informationsbesök vill återkomma och själva sitta och jobba med det materiel som finns i utställningen och matematikverkstaden.

För ett sådant besök är avgiften 675 kr (inkl GU:s avgifter, exkl moms). Eventuella kostnader för förbrukningsmateriel tillkommer.

Heldag
För mer långväga besöksgrupper är det ofta aktuellt med heldagsbesök.

Avgiften för heldag är 5 000 kr och inkluderar GU:s avgifter, kaffe och en mindre mängd förbrukningsmateriel, exkl moms.

Lunch kan ej tillhandahållas, men det finns många bra lunchställen precis i närheten.

Det finns nu även möjlighet för besök med lite större grupper, ca 20 personer. En bokningsavgift på 1000 kr/dag för seminarielokal tillkommer.

Studentbesök
Studentbesök organiserade genom kursansvarig lärare innebär samma avgift som vid lärargruppers besök. Enstaka besök på eget initiativ av enskilda studenter eller studenter i mindre grupp är tillsvidare kostnadsfria.