Gudrun Malmer-stipendiater utsedda

Gudrun Malmers Stiftelse har till syfte att främja klassrumsforskning om lärande och undervisning i ämnet matematik i grundskolan, gymnasieskolan och jämförbara skolformer. Stiftelsen har vid sitt sammanträde i december fördelat 2006 års stipendiesumma på  48 000 kronor.

Läs om stipendiaterna ...

Läs mer om några av stipendiaterna ...

Rapporter från tidigare stipendiater ...