Bengts ref

 

Bengt Johansson

Referenslista från anförande vid
Matematikbiennalen 23-25 januari 1980

Eliason, C. Division. Lärartidningen/Svensk skoltidning 10/ 1977,1977

Holmberg, G. Mölndal dividerar igen. Nämnaren 1/78/79, 1978.

KiIborn, W. PUMP-projektet. Bakgrund och erfarenheter. Utbildningsforskning, FoU Rapport nr 37, SO 1979.

Magne, O. Ett experirnent med två divisionsuppställningar.; Svenskskoltidning Folkskolan 1955 I och II.

Magne, O. Diskussion (i anslutning till Vanäs 1955b). Skola och samhälle 1955.

Magne, O. Införandet av den s.k. nya divisionen i England, Pedagogisk tidskrift 1960, 96(1), 25 – 42.

Magne, O. Skall vi återgå till det gamla? Lärartidningen/Svensk skoltidning 13/1977, 1977.

Magne, O. Felsteg i trappan. Nämnaren 4/78/79, 1979.

Sjöstedt, C E. Diskussion (i anslutning till Vanäs 1955b). Skola och samhälle 1955.

Skoogh, L. Inga fler felsteg i trappan. Nämnaren 2/79/80, 1979.

Vanäs, E. Divisionens historia i Sverige. Lychnos, Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1954, Uppsala 1955 (a).

Vanäs, E. De fyra enkla räknesätten med hela tal. Skola och samhälle, 1955 (b).