Kompetensutveckling modell "Lesson Study"

Sörböleskolan i Skellefteå är pionjärer i Sverige med "lesson study" för att utveckla matematikundervisningen. Här arbetar lärargrupperna gemensamt fram lektioner som testas direkt på klasser med andra lärare närvarande.

Läs mer i artikel från Skellefteå kommun ...

Läs mer om projektet på webbplatsen matematikutvecklare.se ...