Södra skolan, Förskoleklass – år 5

Hösten 2006 började eleverna arbeta i vår matematikverkstad på Södra skolan. Intresserade lärare hade under våren besökt NCM:s matematikverkstad och därefter började planeringen och uppbyggnaden av vår matematikverkstad. Vi fortsätter uppbyggnaden under våren 2007 då en studiedag är avsatt för detta och deltagarna i en studiecirkel har inplanerad tid för praktiskt arbete en eftermiddag i månaden.


Laborativa material för att kunna arbeta inom olika områden tex taluppfattning, geometri, volym, längd och vikt. Här finns också klockor, pengar, spel, problemlösningskort mm.


Aktivitetslådor inom områdena mönster, taluppfattning, geometri, problem och logik. Röda lådor är lämpliga för år F-1, gula lådor för år 2-3 och blå lådor för år 4-6.


Här spelar pojkarna ”Pengagalen” och tränar att växla till högre valörer. Borddukar dämpar tärningarnas ljud. De är tillklippta av en sorts flanelltyg som kan köpas på Panduro.


Parträning av klockan mha små elevklockor och uppgiftskort i stegrande svårighetsgrad.

Kontaktuppgifter
Monnika Kumlin
monnika_kumlin@hotmail.com

Innehåll: LT