Norge: Regering och näringsliv möts om "realfag"

Norge har skapat ett nytt Nasjonalt forum for realfag, en mötesplats för regering, arbetsliv och utbildningssektorn för att förbättra elevers och ungdomars kompetens i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Läs om det första mötet ...