Provresultat och betyg i matematik 2006

Statistik över slutbetyg och resultat på ämnesproven i årskurs nio 2006 finns nu i SIRIS - Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem. Här finns också information om bl a slutbetyg och resultat på kursprov i gymnasieskolan. Informationen finns på skolnivå, kommunal nivå och nationell nivå.

Länk till SIRIS ...