Ämnesfördjupning för de yngre barnens lärare

I en artikel i SvD argumenterar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz för att all lärarutbildning skall ge behörighet till forskarutbildning inför inordningen i det sk Bolognasystemet. Hon efterlyser utökade ämnesstudier för de lärare som utbildas med inriktning mot de yngre barnen, särskilt ämneskunnande för läs- och skrivinlärning och matematikinlärning.

Läs hela artikeln ...