Matematiksatsning i Marks kommun

I Marks kommun pågår en matematiksatsning som börjar ge resultat. "Nu börjar folk komma igång och få tankar och idéer om hur de vill göra. Då kan de behöva en puff att gå vidare och genomföra det på hemmaplan", säger ansvarig samordnare på barn- och ungdomsförvaltningen. Helst vill man också anställa en eller två matematikutvecklare på deltid.

Läs artikel i Hallands Nyheter ...

Läs artikel i Borås Tidning ...

Läs mer om satsningen på kommunens webbplats ...

Läs mer om satsningar i olika kommuner på webbplatsen matematikutvecklare.se ...

och i Nämnaren ...