Centralstyrda eller självständiga, frimodiga lärare?

I DN:s huvudledare (2006-12-22) diskuteras den svåra balansen mellan centralstyrd utbildning och professionell frihet - med anledning av den pågående diskussionen om lärarnas utbildning.

Höga krav i all ära, men om påbuden upp-ifrån blir många och starkt styrande för verksamheten krymper inte bara lärarens professionella frihet. Läraren förminskas och berövas en del av det svängrum som gör uppgiften spännande och stimulerande.

Läs ledarartikeln i DN ...