Nya direktiv till lärarutredningen

Regeringen tog i dag ett steg på vägen mot en skola med enbart utbildade lärare. Detta genom att anta nya direktiv till utredningen om lärarbehörighet och auktorisation. Syftet är att enbart lärare som är behöriga i sina ämnen och för den årskurs de undervisar i ska kunna bli fastanställda i framtiden. Utredningen ska också lämna förslag till ett statligt auktorisationssystem.

Läs pressmeddelandet ...