Avhandling om läsning och matematiklärande

Magnus Österholm disputerade den 8 december på en avhandling om läsning och matematiklärande. Hans resultat pekar på att eleverna  läser matematiska texter med symboler på ett helt annat sätt än texter utan: de fokuserar så mycket på symbolerna att själva läsningen faller i skymundan.

Läs Skolportens intervju ...