Ny webbplats: Matematikutvecklare.se

Regeringen har givit Myndigheten för skolutveckling, MSU, i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser i matematik. För den del av uppdraget som gäller stöd till matematikutvecklare i landets kommuner ansvarar NCM på uppdrag av MSU.

Stödet omfattar innevarande läsår fem regionala utbildningsdagar. En särskild webbplats Matematikutvecklare.se har tagits fram för den aktuella satsningen med bakgrund och motiv, verktyg för lokal skolutveckling, program för och dokumentation från de regionala utbildningsdagarna, exempel på lokala skolutvecklingsprojekt, litteratur och nätverk mm. Syftet med webbplatsen är i första hand att stödja kommunala matematikutvecklare i deras arbete. För att komma till webbplatsen – klicka på "Matematikutvecklare" längst ner i vänsterspalten på startsidan på NCM:s webbplats.

Besök Matematikutvecklare.se ...