Skolans chefer och lärares kompetensutveckling

Sveriges Skolledarförbund har deltagit i ett rundabordssamtal på Utbildningsdepartementet om lärares fortbildning. Regeringen kommer under mandatperioden att satsa 2,2 miljarder kronor på lärarfortbildning och samtalet gällde vilka fortbildningsbehov som bör prioriteras och hur statens resurser ska kanaliseras ut för att nå högsta möjliga effekt.

Sveriges Skolledarförbund framförde följande synpunkter ...