Tydligare mål i matematik i förskolan?

På en fråga i riksdagen om måluppfyllelsen i förskolan svarar skolminister Jan Björklund att regeringen i en kommande översyn har för avsikt att stärka förskolans pedagogiska uppdrag.

Han delar frågeställarens uppfattning om vikten av tydligare mål och mått på måluppfyllelsen i förskolan. Med lekfull inlärning kan förskolan stimulera den språkliga och matematiska utvecklingen hos barn, vilket lägger grunden för senare skolframgångar.

Läs frågan och skolminsterns svar ...