KVA: Lärarnas arbetssituation måste förbättras

I ett öppet brev till regeringen skriver Kungl. Vetenskapsakademien att lärarnas arbetssituation behöver snabba och radikala förbättringar. Splittrade arbetsuppgifter och bristande möjligheter till kompetensutveckling gör det svårt att genomföra en bra undervisning. Kraven grundas på en helhetsbild av skolsituationen som delvis avviker från den  mediala framtoning, med tyngdpunkt på disciplinära problem som präglade debatten före riksdagsvalet.

Läs pressmeddelandet från KVA ...

Läs hela brevet, (pdf) ...