Hur duktiga är svenska elever i matematik?

I vår deltar 320 slumpvis utvalda svenska skolor i TIMSS 2007. Den internationella studien undersöker kunskaperna i matematik och naturvetenskap bland fjärde- och åttondeklassare runt om i världen.

Läs mer ...

På Skolverkets webbplats finns också en länk till en ny rapport som analyserar skillnader och likheter mellan internationella studier och nationella kursplaner i matematik och naturvetenskap.

Läs mer om TIMSS och PISA ...