Lösning på adventsproblemet den 13 decUndersök om talen 14,15,16,17 och 18 kan skrivas som summan av 2,3,4 eller 5 på varandra följande heltal.
Tabell:

Talet 16 kan inte skrivas som en sådan summa, så det måste vara det första talet som Gunther skrev.

Talet 17 är en summa av 2 på varandra följande heltal men inte av 3, 4 eller 5, så det måste vara det andra talet som Gunther skrev.

Talet 14 är en summa av 4 på varandra följande heltal men inte av 3 eller 5, så det måste vara det fjärde talet som Gunther skrev.

Talet 18 är en summa av 3 på varandra följande heltal men inte av 5, så det måste vara det tredje talet som Gunther skrev.

Återstår gör talet 15 som faktiskt är en summa av 5 på varandra följande heltal och det måste vara det femte talet som Gunther skrev.

Gunther skrev alltså sina tal i följande ordning: 16, 17, 18, 14 och 15.