Lösning på adventsproblemet den 8 decMan kan inte dra några slutsatser om pepparkakornas form av det att Nisse kunde bilda en stortriangel av dem. Man kan faktiskt göra som Nisse gjorde med vilka triangulära pepparkakor som helst.

Gör så här:
Ta 4 likadana triangulära pepparkakor. De har sidor a, b och c. Lägg dem på bordet alla vända och vridna på samma sätt. Vrid en av dem 180 grader. Flytta en annan pepparkaka till den första så att de ska ligga an mot varandra med sidorna a mot a. Flytta en tredje pepparkakan till den första så att de ska ligga an mot varandra med sidorna b mot b. Flytta den fjärde pepparkakan till den första så att de ska ligga an mot varandra med sidorna c mot c. Stortriangeln är klar.