Ungdomars uppfattning om sannolikhet

I en ny avhandling från Växjö universitet analyserar matematikdidaktikern Per Nilsson hur ungdomars uppfattningar om sannolikhet kommer till uttryck i interaktiva situationer som upplevs som slumpmässiga.

Läs mer ...