Lösning på adventsproblemet den 4 decEttor är lätt att räkna när man tittar på en urtavla, de är 5 (lite svårare om man blundar och bara föreställer sig en urtavla).

Summan av alla siffror på en vanlig urtavla är 51 så det blir 17 i varje av de 3 delarna. Tänk på att linjerna inte får korsa varandra på urtavlan för då skulle de dela tavlan i 4 delar. När man söker en lösning kan man börja med siffrorna 8 och 9. Antingen hamnar de i samma del och då får inga andra siffror vara med i samma del utom möjligen en nolla eller i olika delar d.v.s. skiljs åt av en linje. I första fallet hittar man en lösning – i andra fallet ingen.