Adventsproblemet den 20 dec
20 dec

Varje sida av figuren har längden 1. Använd två klipp för att dela figuren så den kan bli en rektangel vars dimensioner har förhållandet 2:1.