Adventsproblemet den 19 dec
19 dec

Det finns många sätt att arrangera siffrorna 1,2,3,4….,9 så att de bildar ett fyrsiffrigt och femsiffrigt tal, till exempel 5324 och 89716. Försök att arrangera siffrorna så att produkten av de två talen blir så stor som möjligt.