Adventsproblemet den 16 dec
16 dec

Hissen i vårt höghus (66 våningar) har bara två knappar, U och N. Trycker man på U-knappen åker hissen 8 våningar upp, trycker man på N-knappen åker den 11 våningar ned. Är det verkligen möjligt att i vår hiss åka från en godtycklig våning till en godtycklig annan?