Adventsproblemet den 13 dec
13 dec

En glögghandlare har två fat glögg av samma sort, dock innehållande olika kvantiteter. För att få lika mycket i båda faten slår han först ur det ena fatet så mycket över i det andra, som detta redan förut innehåller. Därefter tappar han tillbaka i det första fatet en lika stor kvantitet, som nu finns kvar i detta, varefter han åter slår över lika mycket i det andra, som detta nu innehåller. Han lyckades i sitt uppsåt; båda faten visade sig nu innehålla lika mycket glögg, nämligen 64 liter. Hur mycket fanns från början i varje fat?