Drottning Silvias matematiklärare Ubiratan D´Ambrosio besöker Sverige

Den brasilianske matematikern och matematikpedagogen professor Ubiratan D'Ambrosio kommer till Sverige i slutet av januari 2007 på inbjudan av NCM. I samband med sitt besök kommer han att hålla ett seminarium på KTH om etnomatematik och frågor om matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga klassrum.

Seminariet äger rum fredagen den 26 januari mellan 14.00 och 17.00 i direkt anslutning till  Matematikersamfundets utbildningsdagar som avslutas vid lunch samma dag. Seminariet innehåller också en diskussion om etnomatematik bl a med deltagare och medverkande från utbildningsdagarna.

Lokal: Hörsal F2, Lindstedtsvägen 28
Karta ...

På KTHs webb finns också en campuskarta, (pdf) ...

Anmälan med namn och e-postadress görs till birgit.eriksson@ncm.gu.se. Seminariet är gratis.

D'Ambrosio är legendarisk bland världens matematikpedagoger och fick förra året den förnämsta av utmärkelser inom matematikutbildningsområdet, Felix Klein-medaljen.

Läs också om D'Ambrosio i HPMs Newsletter No. 61 och 62, July 2006 ...

Information om D'Ambrosios nya bok Ethnomatematics – Link between Traditions and Modernity.

I samband med sitt Sverigebesök kommer professor D'Ambrosio att träffa drottning Silvia på Kungliga slottet. Under drottningens skoltid i Brasilien var Ubiratan D'Ambrosio drottning Silvias matematiklärare.