Adventsproblemet den 8 dec
8 dec

Gör en rektangel i papper som är 4 cm hög och 5 cm bred. Klipp den i två kongruenta delar och lägg ihop dessa så att du får en ny rektangel som är 4 x 5 cm. Kan du göra det på olika sätt?