Adventsproblemet den 7 dec
7 dec

Tomten har 24 paket i sin säck. Hur många får paket om alla får lika många? Om han har 25 paket?