Adventsproblemet den 3 dec
3 dec

Jag är ett fyrsiffrigt positivt heltal och alla mina siffror är olika. När mina siffror skrivs i omvänd ordning så är det nya talet exakt fyra gånger större än jag själv. Vilket tal är jag?