Vilka matematikkunskaper behöver lärare som undervisar i matematik?

 

Se och lyssna till videoinspelade föreläsningar av ledande amerikanska forskare från en intressant konferens om lärares matematikkunnande som nyligen genomfördes vid The Mathematical Sciences Research Institute i Berkeley, California.