Matematiken erövrar biologin

Den ger helt avgörande kunskap om människokroppen.  Den kallas framtidens stora forskningsområde, lika revolutionerande som molekylärbiologin. Det handlar om systembiologin, eller den kvantitativa biologin - fältet som kräver att biologer och matematiker lär sig samma språk.

Läs mer ...