Måste alla lära sig standardalgoritmer?

Diskussionen om standardalgoritmernas plats i skolans matematikundervisning har under året diskuterats i flera artiklar i Nämnaren, senast i nr 3, 2006.

Som vi kunnat följa här på Aktuellt pågår en diskussion också i USA. 

I NCTMs senaste News Bulletin, November, 2006, ställs denna fråga:
Does the Standard Algorithm have to be mastered by all students?
och många fler med anledning av NCTMs nyligen publicerade dokument
Curriculum Focal Points for Prekindergarten through Grade 8 Mathematics.