Spindeln i mattenätet

Göran Emanuelsson som nyligen utsågs till hedersdoktor vid Göteborgs universitet intervjuas i senaste numret av Lärarnas tidning.

Läs intervjun ...

Dagen efter promoveringen hyllades Göran av ett hundratal kolleger, släkt och vänner. Från medarbetarna på Nämnaren och NCM fick Göran ett specialnummer av Nämnaren, dagen till ära döpt till Hedersnämnaren, med bidrag från personer som samarbetat med Göran genom åren i Sverige, i våra nordiska grannländer och i Australien, Singapore och USA.

I Hedersnämnaren finns en sammanfattning av de motiv som låg till grund för beslutet att utse Göran till hedersdoktor.

För att uppmuntra lärarstuderande att göra examensarbeten inom områdena matematik och matematikdidaktik har ett stipendium på 25.000 kr instiftats i Göran Emanuelssons namn - för särskilt förtjänta examensarbeten i lärarutbildningen. Mer om detta senare på denna webbplats.