Elevernas kunskaper skall utvärderas oftare

Skolverket har utrett möjligheten att införa ett nationellt rullande stickprovsbaserat system för kunskapsutvärdering för samtliga ämnen i grundskolan. På så vis kan man göra en nationell bedömning av elevers kunskapsresultat mer regelbundet och tydligare se hur kunskaperna utvecklas över tid.

Läs mer ...