NOMAD 5(1), 1997. Funksjonsbegrebet og 9. klasse elevers begrebsforståelse.

MORTEN BLOMHØJ

Sammendrag

Elevers vanskeligheder med at tilegne sig funktions-begrebet som et teoretisk begreb med et net af relationer til andre begreber som variabel, ligning og graf er velkendte både i matematikdidaktisk forskning og i undervisningens praksis. I det danske skolesystem viser de sig mest markantved overgangenfra folkeskolens til gymnasiets matematikundervisning. Denne problemstilling belyses i artiklenud fra en empiriskundersøkelse af begrebsforståelsen hos en 9. klasse. Analysen afdækker fællestræk ved nogleelevers forståelse, der viser at de har megetvanskeligt ved attilegne sig afgørende begrebssammen hænge mellem for eksempel og funktion. Analyse af to kvalitative elevinterview viser endvidere, at elvernes forståelse kan være både sammenhængende og modstandsdyktig overfor udfordringer, selv om den ikkeer i overensstemmelse med de objektiverede matematiske betydninger af begrebene. Artikelen fremdrager enkelte undervisningsmæssige konsekvenser af analysen.

Morten Blomhøj, Roskilde Universitet, Denmark