NCM:s nyhetsbrev 2006-11-23

Vill du beställa/avbeställa prenumeration?

Skicka gärna vidare det här brevet till andra som du tror kan vara intresserade!
_________________________________________________

Månadens problem

Från och med november kommer vi att vi att varje månad presentera tre spännande och utmanande problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Problemen är hämtade från Kängurutävlingen. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Bland inkomna förslag väljer vi ut bidrag som publiceras och belönas med bokpris. Skicka era bidrag till:

kanguru@ncm.gu.se

eller

Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg
_________________________________________________

Julkul i matteverksta´n

Det finns många laborativa matematikaktiviteter och problem som har, eller kan få en tillfällig, julprägel. Lena Trygg, som ansvarar för NCM:s matematikverkstad, har gjort en sammanställning.
_________________________________________________

Nämnarens adventskalender

För femte året i rad bifogas en problemadventskalender med årets sista nummer av tidskriften Nämnaren. Vi hoppas att ni ska finna en bra plats att sätta upp den på och att problemen ska inspirera till många intressanta diskussioner. Under tiden 1 – 24 december kommer vi också varje dag att lägga ut dagens lucka på nätet, där också alla problem finns samlade så att de kan laddas ner på en gång. Vi har inte gjort några lösningar för publicering, istället hoppas vi som vanligt på att ni ska bidra med såväl elevlösningar som egna lösningsförslag. Problemen har varierande svårighetsgrad, vissa är mycket enkla medan andra troligen kräver en del koncentration och klurighet. I stort sett alla problem kan lösas med enkel matematik eller enkla konkreta undersökningar. Det är naturligtvis också fritt fram att ändra problemen för att på olika sätt anpassa dem till just era och klassens behov.

I många fall kan det vara lämpligt att använda de konkreta material som finns till hands till exempel nötter, mynt, okokt spaghetti och kartong för att klippa ut figurer. Det är också roligt för alla åldrar att laborera tillsammans. Några av problemen har en ganska öppen karaktär och lösningen beror delvis på de förutsättningar man själv utgått från.

En del problem är mycket gamla och förekommer i olika varianter i vad man skulle kunna kalla en folklig mångkulturell problemlösartradition, andra problem är av färskare datum. Skulle ni ha blivit så problembitna att inte adventskalendern räcker till så finns ju alltid Problemavdelningen, Kängurusidan och DPL som också finns på nätet!
_________________________________________________

Bengt Johanssons krönika

Med oregelbundna intervaller uppdaterar Bengt Johansson sin krönika "Vad är det som händer?" på NCM:s webbplats. Där gör han en sammanfattning av vad som för tillfället är aktuellt och pågående inom matematikutbildningsområdet. Ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad! Nu finns novemberversionen tillgänglig. Den avslutas på följande vis:

Vi har [...] förhoppningar att beslutade insatser bara är början på en mer omfattande och tydligt långsiktig nationell satsning på att ge stöd till och uppmärksamhet åt alla som vill utveckla vår matematikutbildning. Den nya regeringen har i senaste budgetpropositionen föreslagit en satsning på lärares fortbildning på drygt 2 miljarder. Vi väntar nu på beslut om hur dessa medel skall komma till användning för en förbättrad matematikundervisning i vårt land.
_________________________________________________