Mer Numbers i TV4

Den andra säsongen av kriminalserien Numbers från amerikanska CBS visas i TV4 i 24 nya avsnitt.

TV-bolaget CBS har i samararbete med Texas Instruments och i samverkan med den amerikanska matematiklärarföreningen NCTM tagit fram förslag till klassrumsaktiveter i anslutning till varje nytt avsnitt. Aktiviteterna är avsedda för elever i högstadie- och gymnasieåldern.

NUMB3RS på CBS ...

We all use math every day ...

Kanske något för Sveriges Matematiklärarförening SMaL att översätta och anpassa till svenska förhållanden i samarbete med TV4?