Högpresterande flickor samlas i elitklasser

Nio av tio av de absolut bästa eleverna i årskurs nio är flickor. De bästa eleverna samlas i informella elitklasser i de kommunala skolorna.

Läs Pressmeddelande från Skolverket ...

Några citat från rapporten:

Nivågruppering är vanligast i ämnet matematik (s 7).

Elever med olika slutbetyg i matematik upplever sina möjligheter till inflytande och kommunikation med läraren olika. Ju högre betyg en elev har desto mindre inflytande och kommunikation upplever hon/han sig ha (s 18).

Läs hela rapporten ...

Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång, om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
(Skollagen, 4 kap. 3 §)

Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av rektorn.
(Grundskoleförordningen, 4 kap. 4 §)

Läs också huvudledare i DN ...