Återupptäck matematikens mänsklighet

Lars Mouwitz har skrivit en avhandling, kallad Matematik och bildning. I en intervju i Skolporten berättar Lars om sin forskning. Utifrån ett filosofiskt perspektiv berikar han synen på och föreställningen om matematik som ett kulturämne.

Det är så mycket som inte sägs i matematikämnet i skolan, det reduceras bara till en aktivitet där resultatet är det enda som registreras. Du kan jämföra det med en restaurang, där utbildningen befinner sig i matsalen: eleverna får aldrig komma in i köket och se hur maträtterna tillreds, bara det färdiga resultatet.

Läs hela intervjun ...

Lars Mouwitz också har skrivit det första bidraget, Bildning och matematik, till Högskoleverkets skriftserie om bildning. Rapporten tar upp frågor om varför matematiken försvunnit från debatten och varför den bör komma tillbaka.

Rapporten finns att läsa som pdf-dokument ...