Lektionsutveckling med fokus på lärande

Hur får vi eleverna att lära sig det vi tänkt? I en intervju i Skolporten berättar Ulla Runesson om forskning och utvecklingsarbete mitt i praktiken där lärarna står för grundforskningen. Avgörande för elevernas lärande är hur lärarna behandlar innehållet, hur man lyfter fram "kritiska aspekter" av innehållet, hur man genom variation uppmärksammar eleverna på likheter och skillnader i innebörd.

Läs hela intervjun ...

Läs mer om Learning Study ...

Läs också Nämnaren nr 3, 2005, Utveckla undervisning tillsammans ...

och Nämnaren nr 2, 2006, Att lära av varandra ...