Algoritm begränsar kreativitet?

Amerikanska elever presterar betydligt sämre på internationella matematiktest än elever från många länder i t ex sydostasien. Också resultaten på nationella test ligger långt ifrån de mål man satt upp.

Som vi tidigare berättat om har detta lett till en livlig diskussion i USA om matematikundervisningens mål och innehåll och om behovet av en omorientering jämfört med den reform som påbörjades i slutet av 1980-talet.

Den pågående diskussionen uppmärksammas nu åter i en artikel i The New York Times.

Läs också  tidningsläsarnas reaktioner på frågan:

What changes, if any, need to be made to math standards and curriculum around the United States?