Profilklasser i matematik

STOCKHOLM. Elever som är duktiga i matte ska få möjlighet att gå i särskilda klasser. För att komma in måste de klara ett prov. Bra, tycker lärare och elever men Lärarförbundet anser att det leder till ökad segregation.

Läs mer ...