Umeå universitet får beröm för introduktionskurser i matematik

 

Umeå universitet får i Högskoleverkets rapport om civilingenjörsutbildningen beröm för att sitt arbete med nybörjarstudenterna i matematik.

Högskoleverket skriver bl a:

Som en anpassning till gymnnasieskolan har universitetet ändrat förkunskapskraven till D-kursen. För att stödja studenterna har en ny 5-poängs ingenjörskurs införts där matematik och datorbaserade beräkningsverktyg finns med. Några program använder sig av "supplemental instruction", små studiegrupper som leds av äldre studenter. Över huvud taget har alla program på flera och bra sätt arbetat med att komplensera för bristande fökunskaper i matematik, och problemet förefaller att var i stort sett hanterat.

Artiklar i Nämnaren om utvecklingsarbetet i Umeå:

Studenternas förkunskaper, Nämnaren nr 3, 2003, (pdf, ca195K) ...
Studenternas förkunskaper II, Nämnaren nr 4, 2003, (pdf, ca 230K) ...