Nya avhandlingar i matematikdidaktik

Den 1 december kl 13.15 försvarar Eva Bergqvist sin doktorsavhandling vid Umeå universitet. Avhandlingens titel är Mathematics and mathematics education - two sides of the same coin, some results on positive currents related to polynomial convexity and creative reasoning in university exams in mathematics.
Läs mer ...

Den 15 december kl 13.15 förvarar Per Nilsson sin doktorsavhandling vid Växjö universitet. Avhandlingens titel är: Exploring Probabilistic Reasoning - A Study of How Students Contextualise. Compound Chance Encounters in Explorative Settings.
Abstract ...

Som vi tidigare informerat om försvarar Magnus Österholm sin avhandling fredagen den 8 december vid Linköpings universitet: "Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik".