Samtal om regeringens fortbildninginsatser

I december ska utbildningsdepartementet träffa lärarfack och skolhuvudmän för att diskutera inriktningen på den stora kompetensutvecklingssatsning som regeringen har utlovat.

Läs mer ...