Utredningen Arbetslivet som lärmiljö läggs ner

Den kommitté med industrimannen Carl Bennet och förre metallordföranden Göran Johnsson som bildades i våras
att med särskilt fokus på matematik initiera och stimulera ökad samverkan mellan näringsliv och skola har lagts ner. Det beslutades vid torsdagens regeringssammanträde.

Regeringen gav samtidigt Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att bekosta utvecklingsarbetet i kommittén.