Stora skillnader mellan provbetyg och slutbetyg

I Östersund är skillnaden stor mellan niornas resultat på nationella prov och deras slutbetyg. På några månader förbättras resultaten markant. Speciellt stora tycks skillnaderna vara i matematik.

Läs mer ...

Likvärdigheten i betygsättningen ...

PRIM-gruppens webbplats för prov i matematik ...