Inget bästa undervisningssätt i matematik

Studier av undervisning och lärande i matematik i 16 olika länder visar att många olika sätt att undervisa kan leda till lika bra resultat. Det finns inte ett bästa sätt att undervisa i matematik.

A good teacher in Sweden does different things to a good teacher in Hong Kong - but they are good in different ways.

Läs mer om studierna ...

David Clarkes webbplats ...

Internationell konferens om Learning Study ...

Böcker från Projektet The Learner´s Perspective Study
Mathematics classrooms in twelve countries. The Insider's Perspective.

Making connections. Comparing Mathematics Classrooms Around The World

Svenska delen av Learning Perspective Study ...

Läs också i "Lära och undervisa i matematik", t ex artikeln av Thomas Cooney