Fortbildning i matematik prioriteras

Valfriheten. Lärarnas status och professionella frihet. Ordning och studiero. Det är de områden som regeringen utnämner till ledstjärnor för skolan i sin första budgetproposition. Ett område som sedan länge utlovats mycket pengar är lärarnas fortbildning och möjlighet att bedriva forskning.

Nu står det klart att det blir 350 miljoner kronor 2007, 750 miljoner 2008 och 950 miljoner 2009. Satsningen ska utformas så att den omfattar 700 miljoner kronor läs-året 2007/08. I budgeten står det att fortbildningen ska inriktas på läs- och skrivutveckling, matematik och naturvetenskap.

Läs vidare i Skolvärlden ...